Úvod
Arabština
Lingvistika
Dějiny
Typografie

Studie & práce
Software
Výuka

Odkazy
Aktuality
Album

Arabština a korpus

V letním semestru 2012 jsem vedl seminář Arabština a korpus (ASJ500048) s podtitulem Naučte arabský text, aby pracoval pro vás. Je určen zejména studentům arabistiky a lingvistům ovládajícím arabštinu, kteří si chtějí osvojit základní i pokročilejší techniky vyhledávání v jazykových korpusech arabštiny. Teoretická část je jednak obecná, jednak specializovaná na arabštinu. Praktická se týká zejména efektivního používání arabských korpusů dostupných na Ústavu srovnávací jazykovědy, kterými jsou synchronní Clara, diachronní Claudia a nově vznikající česko-arabský paralelní korpus. Praktická část probíhá interaktivně formou řešení konkrétních problémů. Kurs je vhodný pro všechny, kdo umí aspoň trochu arabsky a zajímají se o:

Lingvistiku
Lingvistický výzkum se bez korpusu už pár desítek let neobejde, tento kurs je určen pro všechny, kdo to s lingvistikou zaměřenou na arabštinu myslí vážně. Ale nejen pro ně...

Literaturu
Chcete si ověřit, jak se měnil význam nějakého pojmu napříč dějinami arabské literatury, jeho úloha, jeho symbolická hodnota? Chcete vědět, od koho pochází určité verše nebo na koho naráží autor tímhle citátem?

Historii
Prohledávejte staré texty v reálném čase, naučte se, jak klást dotazy, na které vám odpoví samotný text.

Islám
Jaká je historie například výrazu Džihád? V jakém kontextu jej používali staří znalci islámského práva a v jakém diskurzu se nejčastěji používá dnes?