Úvod
Arabština
Lingvistika
Dějiny
Typografie

Studie & práce
Software
Výuka

Odkazy
Aktuality
Album
Chtít znamená moci
Perské přísloví
Chástan tavánestan ast

P
erštinu mám prostě rád, i když ji moc neumím a asi ani nebudu mít příležitost se ji pořádně naučit a nezapomenout. V průběhu staletí do sebe vstřebala arabskou a turkickou slovní zásobu a přesto zůstala duchem indoevropská, co se týče gramatiky, vazeb a častých kolokací někdy až neuvěřitelně. Také melodika tradiční íránské hudby se trochu podobá středověkým evropským písním, což vynikne zvláště v porovnání s areálně spřízněnou hudbou tureckou a arabskou. Na rozdíl od Arabů také Peršané nezapomínají ve svých literárních dílech na pointu.