Úvod
Arabština
Lingvistika
Dějiny
Typografie

Studie & práce
Software
Výuka

Odkazy
Aktuality
Album
Minulost se podobá budoucnosti
víc než jedna kapka vody druhé.
`Abdarrahmán ibn Chaldún
Magický čtverec (wafq)

Z
astávám názor, že je zbytečné studovat arabský jazyk bez znalosti dějin blízkovýchodního areálu a jeho kultury, včetně islámu. A naopak zcela absurdní je psát historické, kulturologické a specializovaně religionistické práce bez dokonalého zvládnutí pramenných jazyků. Od kompilačnícho a esejistického charakteru je jen krůček k planému verbalizmu, který často sám sebe honosně nazývá syntézou.

Studie

Čistou kompilací byla má první seminární práce — Cesta k arabskému knihtisku na Blízkém východě (vychází z ní článek v Novém Orientu 64/2), práce vyčerpávající a snad v lecčems i přínosná. Následuje edice listiny pod názvem Listina XVIII G 199 Národní knihovny v Praze: Soubor islámských magických čtverců jejíž hodnota naopak spočívá ve zpracování pramenného materiálu.