Úvod
Arabština
Lingvistika
Dějiny
Typografie

Studie & práce
Software
Výuka

Odkazy
Aktuality
Album
Oblíbené

sigma.nkp.cz
scholar.google.com
enlil.ff.cuni.cz

Stránky k arabštině

Arabská poesie
Stránka nabízí obsáhlou sbírku starých i moderních básníků ze všech koutů arabského světa:
www.adab.com

Elixir: Morfologický rozbor arabského slova
Velmi nadějná webová aplikace českých tvůrců (Otakara Smrže a dalších) spjatá s projektem PDT:
quest.ms.mff.cuni.cz/cgi-bin/elixir/index.fcgi

Arabsko-český slovník
Mírně osekaná webová verze elektronického arabsko-českého slovníku, který existuje též v papírové podobě:
arczslovnik.aspone.cz/

Souhrn dalších slovníků
kvalitní, i když zřejmě ne zrovna legální webové rozhraní pro přístup k nejdůležitějším arabským slovníkům:
http://ejtaal.net/m/aa/#