Úvod

Studie & práce
Software
Jazyk muže jest jedna polovice
a druhou je jeho srdce.
A nezbývá pak než
stín těla a krve.
Zuhajr ibn abí Salmá
Lisánu 'l-fatá nisfun wa-nisfun fu'áduhu * fa-lam jabqa illá súratu 'l-lahmi wa-d-damí

A
rabistiku jsem vystudoval a nerad bych se jí příliš vzdálil. Avšak mé zájmy na tomto poli jsou spíše roztříštěné a nesoustavné. Snažím se nacházet průsečíky as obecnou lingvistikou, ale nepohrdám ani tématy, jež se týkají literatury, náboženství a kultury obecně. Tak můžu nabídnout krátkou studii spojující tato dvě témata: Parodia canonica v islámu. Jinak mi islamistická studia nejsou příliš blízká, přitažlivým tématem je je pro mě snad súfismus, který je zajímavý z obecně lingvistického hlediska, díky své bezprecendentní práci se symboly a dynamickému lexiku.

Překlady

Ze starší literatury mě lákají humorné příběhy, například Achbár at-Tufajlíjín, z moderní jsem společně s Annou Pletichovou přeložil ad-Du`ádžího cestopis Džaula bajna chánát al-bahr al-mutawassit (vyšlo v nakladatelství Malvern pod názvem "Po hospodách kolem Středozemního moře"). Krátký rozhovor k této knížce odvysílala Vltava.

Zde je ke stažení seminární práce na povídku Hilmu 'l-`abd (Sen Otroka) od Nabíla Na``úma Gorgího a její pracovní překlad. Také mohu doporučit sbírku Antologie moderních arabských povídek, kam jsem přispěl překladem drobné povídky od Muntasira al-Qaffáše. Již dlouhou dobu se chystám na překlad jemenských pověstí a pohádek. Odborné články na arabistická témata naleznete v sekci Studie & práce.